Ova knjiga čini cjelinu s izdanjem faksimila i transliteracije Prvoga beramskog brevijara, hrvatskoglagoljičnoga kodeksa s kraja 14. st. koji se upotrebljavao u Bermu u Istri, a danas se čuva u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani pod signaturom Ms 161. Knjiga studija, kao i knjiga Studije o Drugome beramskom brevijaru, podijeljena je na četiri dijela: Opisi; Tekstološka, književnopovijesna i liturgička raščlamba; Jezik Povijest.

Pogledajte sadržaj knjige!

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.