Epigrafski spomenici (izbor)

NATPISI NA KAMENU: Plominski natpis (10./11. st.), Valunska ploča (11. st.), Krčki natpis (11. st.), Bašćanska ploča (oko 1100.), Jurandvorski ulomci (11./12. st.), Kninski ulomak (11./12. st.), Grdoselski ulomak (12. st.), Supetarski ulomak (12. st.), Senjska ploča (12. st.), Reljef s likom sv. Martina (1330.)…

GRAFITI (urezi na zidu): Humski grafit (12. st.), Ročki glagoljski abecedarij (oko 1200.)…

Iscrpan popis i opis glagoljskih natpisa i grafita od najranijih početaka do 18. st. nalazi se u knjizi Branka Fučića Glagoljski natpisi (Zagreb, 1982.).

Najstariji hrvatski glagoljski natpisi
Baščanska ploča kao arheološki predmet
Glagoljski natpisi. Dopune 1, 2, 3, 4, 5, 6

Rukopisi (izbor)

Vjekoslav Štefanić popisao je i opisao glagoljske rukopise u dvama njihovim najvećim nalazištima i mjestima čuvanja, otoku Krku i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti: Glagoljski rukopisi otoka Krka (Zagreb, 1960.) i Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije (Zagreb, 1969.–1970.).

O glagoljskim rukopisima koji se nalaze u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pisao je Ivan Kosić u zborniku Glagoljica i hrvatski glagolizam (Zagreb – Krk, 2004.)

Najveća je poznata zbirka odlomaka (fragmenata) koji se nalaze izvan Hrvatske ona Ivana Berčića. Njezin je popis i opis objavljen u suizdanju Staroslavenskoga instituta (Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Zagreb – Petrograd, 2000.).

Još uvijek ne postoji cjeloviti popis i opis koji bi na jednome mjestu skupio sve poznate cjelovite i fragmentarne hrvatskoglagoljske rukopise.

Liturgijske knjige
Zbornici
Pravni spomenici

Tiskane knjige

Glagoljske inkunabule (knjige otisnute u prvih pedesetak godina od izuma tiska)

 • Misal po zakonu rimskoga dvora (?, 1483.)
 • Brevijar po zakonu rimskoga dvora (?, 1491.)
 • Baromićev brevijar (Venecija, 1493.)
 • Senjski misal (Senj, 1494.)
 • Spovid općena (Senj, 1496.)

Izdanja glagoljske tiskare u SENJU (15.–16. st.)

 • Senjski misal (1494.)
 • Spovid općena (1496.)
 • Meštrija dobra umrtija (?)
 • Naručnik plebanušev (1507.)
 • Transit svetoga Jerolima (1508.)
 • Korizmenjak (1508.)
 • Mirakuli blažene Deve Marije (1508.)

Izdanja glagoljske tiskare u RIJECI (16. st.)

 • Oficij rimski / Oficij blaženije Devi Marije (1530.)
 • Psaltir (1530.?)
 • Misal hruacki (1531.)
 • Knjižice krsta (1531.)
 • Knjižice od žitija rimskih arhijereov i cesarov (1531.)
 • Od bitija redovničkoga knjižice (1531.)

Izdanja otisnuta u VENECIJI (16. st.)

 • Prva hrvatskoglagoljska početnica (1527.)
 • Misal Pavla Modrušanina (1528.)
 • Brozićev brevijar (1561.)

Izdanja hrvatskih protestanata otisnuta u URACHU (Njemačka, 16. st.)
(izbor glag. i ćir. izdanja)

 • Tabla za dicu (1561., glag. i ćir.)
 • Katehismus (1561., glag. i ćir.)
 • Postila (1562. glag., 1563. ćir.)
 • Artikuli ili Deli stare krstjanske vere (1562., glag. i ćir.)
 • Edni kratki razumni nauci (1562. glag., 1563. ćir.)
 • Prvi del Novoga testamenta (1562. glag., 1563. ćir.)
 • Drugi del Novoga testamenta (1563. glag. i ćir.)

Istočnoslavenizirana izdanja otisnuta u RIMU (17.–18. st.)
(izbor)

 • Nauk karstjanski kratak (1628.)
 • Azbukividnjak slovinskij (1629.)
 • Missal rimskiĵ (Levakovićev, 1631., 1706.)
 • Časoslov rimskii (Levakovićev, 1648., 1688.)
 • Misse za umervšije (1707.)
 • Missal rimskiĵ (Karamanov, 1741.)
 • Časoslov rimskiĵ (Karamanov i Sovićev, 1791.)

Parčićeva (obnovljena hrvatska crkvenoslavenska) izdanja otisnuta u RIMU (19.–20. st.)

 • Čin i pravilo misi (1881.)
 • Rimski misal slavenskim jezikom (1893., 1896., 1905.)

Novi natpisi i izdanja (izbor)

Natpis u zagrebačkoj katedrali (1941.)

Ploča u bazilici Svete Marije Velike (Rim, 2018.)

Hrvatski brevijar (Zagreb, 2018.)