Tipovi glagoljice

Glagoljica je najstarije slavensko pismo i kao takva je kroz povijest doživjela nekoliko promjena. Danas poznajemo tri osnovna tipa glagoljice: obla, uglata i kurzivna.

Obla glagoljica

Najstariji poznati oblik glagoljskoga pisma, za koji se smatra da ga je oblikovao sv. Ćiril, zove se oblom glagoljicom. Obla je glagoljica sveslavensko pismo i pismo najstarijih sačuvanih slavenskih knjiga, npr.  Assemanijeva, Marijinskoga i Zografskoga evanđeljaKločeva glagoljaša

Čitaj više
Čitaj više

Uglata glagoljica

Nakon 12. stoljeća glagoljicom su se nastavili služiti samo Hrvati. Prilagodili su je sebi stvorivši tako novi tip glagoljice poznat kao uglata ili hrvatska glagoljica.

Kurzivna glagoljica

Širenjem pismenosti u drugoj polovici 14. st. pojavljuju se manje svečani oblici pisma – poluustavna i kurzivna glagoljica (brzopis), kojima se pišu neliturgijski zbornici, pravni dokumenti i tekstovi različite namjene.

Čitaj više

Otkrijte sve o glagoljici

Staroslavenski institut je središnja hrvatska akademska ustanova za istraživanje hrvatskog glagoljaštva.