DRUGI DIO DRUGOGA BERAMSKOG (LJUBLJANSKOG) BREVIJARA DOSTUPAN NA MREŽI

Od danas je na mreži latinicom preslovljeni drugi dio (SanktoralDrugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Riječ je o dvosveščanom hrvatskoglagoljskom rukopisnom brevijaru iz 15. stoljeća. Prvi svezak sadrži Temporal, a drugi Sanktoral. Tekst je transliteriran u sklopu projekta Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo.

U preslovljavanju drugog dijela sudjelovali su: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Marija-Ana Dürrigl, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Andrea Radošević, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić i Mateo Žagar. Boje i veličinu slova kontrolirala je Ljiljana Mokrović. Prvi dio brevijara (Temporal) već je javno dostupan na mreži.