Jedina sačuvana glagoljska knjiga s otoka Raba

Iz tiska je upravo izišla knjiga naslovljena Libar od intrade, prošnje, magazina i fiti mostira sv. Frančiska prid Rabom (1753. – 1820.) u suizdanju FF-pressa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša. Riječ je o poslovnoj knjizi davno ugašena franjevačkoga trećoredskog samostana sv. Frane na Komrčaru kraj grada Raba pisanoj na glagoljici. Knjiga je otkrivena tek 2017. godine u Nadbiskupskome arhivu u Zadru, a priredili su je Ivan Botica, Tomislav Galović i Sendi Kero.

S prednje su strane prihodi i prošnja (z ove strane hoće se pisati intrada i prošnja ča bude prijimati se u magazin), a sa stražnje rashodi ljetine i druga dobra pohranjena u samostanskoj ostavi te imovina koju je samostan davao u najam (zo ove strane oće se pisati čto bude roditi i čto se bude u magazin stavljati u magazin; z druge strane oće se pisati fiti od kuć i fiti od volov). Naslov na čakavštini objedinjuje sam sadržaj s namjerom da se njime skrene pozornost na krhotine rapskoga glagoljaštva koje su javnosti nepoznate iako su franjevci trećoredci glagoljaši bili prisutni na Rabu tri i pol stoljeća.

Knjiga se sastoji od pregovora (str. 9–11), uvodne studije (str. 13–33), popisa redaktorskih znakova (str. 35), transliteriranoga izvornika (str. 37–142), preslika izvornika (str. 143–325), rječnika manje poznatih riječi (str. 327–329), sažetka na hrvatskome i engleskome (str. 331–338), bibliografije (str. 339–349), slikovnih priloga (str. 351–358) i kazala (str. 359–366). Dostupna je u digitalnome izdanju FF Open Pressa, tj. u otvorenome pristupu izdanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/116).