Predsjednik poklonio papi Misal kneza Novaka

15. studenoga 2021. godine predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović, boravio je u Vatikanu zbog službenoga posjeta Svetoj Stolici. Tom je prilikom papi Franji poklonio pretisak Misala kneza Novaka, koji su 2020. izdali Katedra čakavskoga sabora Roč, Staroslavenski institut i Mozaik knjiga.

Taj je vrijedan dar popratila i bilješka u kojoj je, prevedeno na talijanski jezik, pisalo:

»Misal kneza Novaka (1368.) rukopisni je rimokatolički misal koji je hrvatskom, uglatom glagoljicom i hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom ispisao plemić i vitez, knez Novak Disislavić, kao zavjetni dar crkvi u kojoj će biti pokopan.

Jedan je od najvažnijih spomenika hrvatskoga glagoljaštva, jedinstvene sastavnice hrvatskoga kulturnog identiteta, a među brojnim se kodeksima te baštine ističe bogatstvom i ljepotom inicijala, posebno onih bogato urešenih zlatom.

Suzaštitnici Europe, sveti Ćiril i Metod, s papinskom su potvrdom već u IX. st. u rimokatolički liturgijski poklad unijeli puku razumljiv jezik i slavensko pismo – glagoljicu. Upravo je hrvatska glagoljska liturgijska pismenost najvitalniji i najdugovječniji odvjetak toga kulturnog nasljeđa. Hrvati su zapadnu rimsku liturgiju, osim na latinskome jeziku i latinici, slavili i na sebi razumljivome slavenskom jeziku i glagoljici – u kontinuitetu od X. pa do sredine XX. st., a katkad se u Hrvatskoj »glagolja« još i danas. Na Drugome vatikanskom saboru upravo se primjer Hrvatske pokazao ključnim za uvođenje vernakularnih jezika u zapadnu liturgiju.

Taj misal stoga podsjeća na posebnost Crkve u Hrvata koja je stoljećima prije Drugoga vatikanskog sabora anticipirala stvarnost o kojoj je govorio sv. Pavao: I svaki će jezik priznati: Isus Krist jest Gospodin! (Fil 2,11).«