Djela apostola Petra i Andrije

Žgombićevu zborniku na f. 100 – 106 nalazi se apokrif Djela apostola Petra i Andrije. To je jedini potpuni slavenski prijevod grčkoga apokrifa koji je vjerojatno nastao u gornjem Egiptu oko 400. godine. U nepotpunom obliku ovaj je apokrif sačuvan još samo u dvama ruskim ćirilskim rukopisima. Apokrif je otkrila i istražila Biserka Grabar.

Slika 1. Caravaggio, Pozivanje svetih apostola Petra i Andrije, 1602.

Žgombićevu zborniku pojavljuje se pod naslovom Čtenie s(v)etoga Andreê apustola te počinje riječima V oni dni izide apostol Hrstov Andrej iz grada človekojadac. Tekst se, naime, nastavlja na apokrif o Djelima apostola Andrije i Mateja u gradu ljudoždera koji je bio jedan od najomiljenijih tekstova starokršćanske literature. U ovom apokrifu apostoli prema Isusovu naputku odlaze u grad barbara. Tamo se suočavaju s raznim preprekama koji pred njih postavljaju barbari bojeći se da bi njihovo propovijedanje i nauk moglo promijeniti dotadašnji način života. Od samog ulaska u grad apostoli čine razna čudesa kojima uspijevaju barbare obratiti na kršćanstvo.  

Prolazak deve kroz iglene uši

Zanimljiva je epizoda s barbarom Onesiforom koji je vidjevši njihova čudesa i sam poželio imati istu moć. Nezadovoljan apostolovim odgovorom prema kojem je navedenu moć moguće posjedovati tek nakon ispunjenja strogih uvjeta, tj. odricanjem svega bogastva i obitelji, Onesifor počinje snažno mučiti apostola Andriju. Na takvu silovitu fizičku Onesiforovu rekaciju apostol Petar odgovara riječima kako će prije deva proći kroz ušicu igle nego bogataš u kraljevstvo nebesko. Takav odgovor samo je još snažnije razljutio Onesifora koji tada poče mučiti i Petra zahtijevajući od apostola da pred njim izvede netom izrečeno čudo. Nakon što Petar dvaput izvede čudo, pri čemu je drugo izvođenje Onesifor pokušao otežati stavljanjem bludnice na devu, Onesifor odluči povjerovati u njihovu istinitost. Poželjevši se okušati u izvršenju čuda odluči sam na devinim leđima proći kroz ušicu igle. Naravno, u tome biva zaustavljen u trenutku kada očima dodirne iglu s obizrom na to da nije kršten. Nakon toga u apokrifu slijedi prikaz Onesiforova puta prema obraćenju na kršćanstvo nakon kojeg je usliejdilo krštenje još 88 duša.

Slika 2: Prolazak deve kroz ušicu igle

Andrea Radošević