Održan drugi videosastanak

Upoznavanje sa sustavom XML i načelima inicijative TEI

Održan je drugi videosastanak istraživačke grupe, na kojem je Katerina Petrevska upoznala ostale suradnike projekta s osnovama funkcioniranja sustava XML (Extensible Markup Language), u kojem će se obrađivati tekst Misala kneza Novaka u skladu s načelima inicijative TEI (Text Encoding Initiative).