Project Description

dr. sc. Ivan Botica

viši znanstveni suradnik (naslovno zvanje: izvanredni profesor)

ibotica@stin.hr

ODJEL: Glagoljska paleografija

OBRAZOVANJE

  • 2006. – 2011.: doktorski studij medievistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad Krbavski knezovi u srednjem vijeku
  • 2004. – 2006.: poslijediplomski studij povijesti (modul: rani novi vijek), Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 1998. – 2004.: studij kroatistike i povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1992. – 1996.: Franjevačka klasična gimnazija s pravom javnosti, Sinj

RADNO ISKUSTVO

  • 2012. – danas: znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
  • 2011. – 2012.: viši asistent, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 2004. – 2011.: znanstveni novak / asistent, Zavod/Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA

ČLANSTVA

  • Odjel za povijest Matice hrvatske
  • Društvo za hrvatsku povjestnicu
  • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupna bibliografija