Project Description

Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Opis istraživanja: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo razvija interdisciplinarni model za istraživanje glagoljaških pisarskih centara.

Centar je smješten u Staroslavenskome institutu u Zagrebu, a okuplja i stručnjake s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba, Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Rijeci te inozemne suradnike iz Instituta za slavistiku Bečkoga sveučilišta, Slavističkoga instituta Češke akademije znanosti u Pragu te Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta.

Glavni je rezultat projekta u prvih pet godina obrada i opis Drugoga beramskog brevijara iz 15. st. Objavljeno je fototipsko izdanje toga kodeksa zajedno s transliteracijom na latinicu. Objavljena je i knjiga popratnih studija.

Na mreži je javno dostupna baza podataka o tome brevijaru, koja se može pretraživati po jezičnim, tekstološkim, liturgijskim i paleografskim parametrima. Mogu se dobiti podatci o svim biblijskim i homiletičkim čitanjima i njihovu obujmu, o ligaturama, skraćenicama i tipovima slova te svi relevantni gramatički podatci.

Nakon Drugoga beramskog brevijara priređeno je i objavljeno fototipsko izdanje Prvoga beramskog brevijara s kraja 14. st. s transliteracijom na latinicu. Objavljena je i knjiga popratnih studija.

Nakon završetka obrade dvaju beramskih brevijara pristupili smo obradi i dvaju beramskih misala. Priredit ćemo i njihova izdanja s popratnim studijama i tako zaokružiti istraživanje rukopisa jednoga pisarskog centra. Cijeli bi projekt trebao biti završen do kraja 2024. godine.

Predmet su istraživanja rukopisi iz Berma. Rukopise istražujemo jezično, tekstološki, književnoteorijski, paleografski, liturgički i povijesnoumjetnički. Model istraživanja moći će se primijeniti i na ostale glagoljaške pisarske centre.

Istraživačko razdoblje: 2014. – 2024.

Voditelj: akad. Milan Mihaljević (Staroslavenski institut)

Suradnici:

Međunarodni znanstveni savjet:

Mrežna stranica Centra
Baza Beram