Project Description

Istraživanje glagoljske i crkvenoslavenske liturgijske tradicije

Opis istraživanja: Istraživanje glagoljske i crkvenoslavenske litrugijske tradicije ima nekoliko znanstvenih ciljeva:

a) napraviti kompendij molitava iz dugotrajne baštine glagoljske liturgijske tradicije (od najstarijih fragmenata do cjelovitih misala)

b) pokrenuti istraživanja liturgijske tekstologije kako bi se utvrdili načini prevođenja latinskih teoloških izraza na crkvenoslavenski jezik

c) istražiti iz kojih se liturgijskih tradicija prevode liturgijski tekstovi na crkvenoslavenski jezik.

Metodologija kojom se koristi u istraživanjima temelji se na istraživanjima liturgijske tekstologije latinskih liturgijskih tekstova te se primjenjuje na crkvenoslavenske liturgijske tekstove.

Istraživačko razdoblje: 2019. – danas

Voditelj: dr. sc. Kristijan Kuhar (Staroslavenski institut)

Suradnici:

prof. dr. sc. Erich Renhart (Vestigia – Centar za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu)

Silvio Košćak, lic. theol. (vanjski suradnik)