Hrvatskoglagoljski “urbi et orbi”

U tekućoj godini Europske kulturne baštine i Mjesecu hrvatske knjige Staroslavenski institut ima čast i zadovoljstvo najaviti međunarodni simpozij i izložbu pod nazivom Bogu na svom jezikurimska liturgija na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku i na glagoljiciPovod je ovom svečanom događaju 1150. godišnjica dolaska sv. Konstantina Ćirila i Metoda u Rim, papina blagoslova njihove misije među Slavenima i slavenskih bogoslužnih knjiga.

Prigodno obilježavanje ove obljetnice održat će se 13. studenoga 2018. na licu mjesta, u Rimu, i to pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te u organizaciji Staroslavenskoga instututa u Zagrebu i Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici. Službeni jezici događanja su talijanski i engleski.

Želja je i cilj organizatora podsjetiti svekoliku europsku javnost na posebnost hrvatskoglagoljske baštine u njezinu ćirilometodskom (istočnom) i rimsko-latinskom (zapadnom) kontekstu. Ta se posebnost očituje i u činjenici da su Hrvati stoljećima prije ostatka zapadne, rimokatoličke Europe Bogu mogli govoriti na jeziku koji nije bio latinski, a liturgijske su i druge knjige pisali i tiskali na pismu koje nije bilo latinica. Zbog toga su hrvatski crkvenoslavenski jezik i uglata, tj. hrvatska glagoljica ne samo hrvatska nego i dragocjena europska kulturna baština iz razdoblja prije II. vatikanskoga sabora (20. st.), nakon kojega je za cijeli svijet odobrena liturgija na narodnim jezicima.

Prvi dio programa – simpozij – bit će otvoren u velikoj dvorani Papinskoga instituta za Istok (Pontificio Istituto Orientale, Piazza di S. Maria Maggiore 7) u 9 sati. O različitim će vidovima zadane teme govoriti inozemni suradnici Staroslavenskoga instututa; prof. dr. Giorgio Ziffer (Accademia Ambrosiana u Milanu, Sveučilište u Udinama) izlagat će o Hrvatskoglagoljskoj rukopisnoj tradiciji i književnosti Slavia Christiana, dok će prof. dr. Johannes Reinhart (Institut za slavistiku Sveučilišta u Beču) naglasak staviti na Zapadno naslijeđe srednjovjekovne hrvatske kulture: glagoljsku književnost. Simpozij će svojim prilozima obogatiti i znanstvenici Staroslavenskoga instituta; akad. Ivanka Petrović (Accademia Ambrosiana u Milanu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Staroslavenski institut u Zagrebu) održat će predavanje pod naslovom Srednjovjekovna hrvatska književost između ćirilometodske tradicije i zapadnoeuropske književne kulture: Slavia croatica, dr. sc. Vesna Badurina Stipčević (Staroslavenski institut u Zagrebu) usredotočit će se na Sveto pismo u hrvatskoglagoljskim liturgijskim knjigama, dok će dr. sc. don Kristijan Kuhar (Staroslavenski institut u Zagrebu) uzvanike upoznati s Tradicijom rimske liturgije na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku.

Nakon simpozija, u 12 sati slijedi otvorenje izložbe u Muzeju Bazilike sv. Marije Velike (Piazza di S. Maria Maggiore 42). Autorski je potpisuju znanstvenici Staroslavenskoga instituta dr. sc. Ivan Botica, dr. sc. Kristijan Kuhar i dr. sc. Sandra Požar, a za javnost će biti otvorena do 30. studenoga 2018. godine. Svečanost će otvorenja izložbe glazbeno uveličati dr. sc. Katarina Livljanić (Sorbonne – Sveučilište u Parizu) solo izvedbom glagoljaških napjeva kao i onih nadahnutih glagoljaškim i srednjovjekovnim latinskim napjevima.

Ovo svečano događanje u Rimu Staroslavenski institut s radošću i zahvalnošću posvećuje hrvatskim glagoljašima koji su predanim i samozatajnim radom zadužili svoj narod i europsku obitelj kojoj on pripada.

Simpozij i izložbu Bogu na svom jeziku: rimska liturgija na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku i glagoljici financijski potpomažu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Staroslavenski institut u Zagrebu.

(A.Š.)

Plakat (PDF)

Programska knjižica (PDF)