NATJEČAJ za znanstvena radna mjesta

Na temelju članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14) i članaka 64. i 65. Statuta Staroslavenskog instituta ravnateljica Instituta raspisuje

N A T J E Č A J

za znanstvena radna mjesta kako slijedi:

 1. znanstvenog suradnika (m/ž), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici na natječaj dužni su ispunjavati, osim općih zakonskih uvjeta, i posebne uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis;
 • domovnica;
 • dokaz o doktoratu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologije;
 • odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika;
 • dokaz o radnom iskustvu (leksikografija, rad na digitalizaciji, poznavanje rada u računalnom programu ABBYY OCR);
 • popis objavljenih znanstvenih radova (prednost: radovi iz područja hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika);
 • prednost: studij klasične filologije.
 1. višega znanstvenog suradnika  (m/ž) – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici na natječaj dužni su ispunjavati, osim općih zakonskih uvjeta, i posebne uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis;
 • domovnica;
 • dokaz o doktoratu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologije (prednost: grana kroatistika);
 • odluka o izboru u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • popis objavljenih znanstvenih radova (prednost: radovi s područja jezičnih istraživanja hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika liturgijskih tekstova).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave na adresu Staroslavenskog instituta, Zagreb, Demetrova 11 s naznakom: Za natječaj, broj radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

R a v n a t e l j i c a

v.r. dr. sc. Marica Čunčić