Promocija knjige Hrvatski crkvenoslavenski jezik u Rijeci

Predstavljanje je održano u srijedu, 29. travnja 2015. u 18,00 sati u Izložbi glagoljice, Dolac 1, Rijeka.

Pozivnica