Staroslavenski institut – nositelj Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Na sjednici Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 10. studenoga 2014. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar proglasio je Staroslavenski institut nositeljem Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo kao jedan od sedam znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i jedan od dva iz područja humanističkih znanosti.

Voditelj je Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo znanstveni savjetnik u Staroslavenskom institutu dr. sc. Milan Mihaljević, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Istraživanja toga Centra bit će interdisciplinarna: filološka, računalna, paleografska, teološka, povijesno-umjetnička i povijesna te okupljaju znanstvenike iz Staroslavenskoga instituta, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Katoličko-bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba, Državnoga arhiva u Pazinu, Instituta za slavistiku Sveučilišta u Beču, Slavističkoga instituta Češke akademije znanosti u Pragu te Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski.

Postupak izbora 7 najboljih od 68 prijavljenih kandidata trajao je godinu i pol. Programi potencijalnih znanstvenih centara izvrsnosti prošli su višestruke stroge međunarodne i domaće recenzije. Recenzentski postupak koordinirala je Agencija za znanost i visoko obrazovanje pod ravnateljstvom prof. dr. sc. Jasmine Havranek a vodilo ga je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj pod predsjedanjem prof. dr. sc. Ive Družića.

Proglašenje centara izvrsnosti na stranicama MZOS-a:

Proglašenje centara izvrsnosti u medijima:

Sažetak postupka vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj: