Identificiranje i opisivanje gradiva Hrvatskoga državnog arhiva u fondovima pisanim glagoljicom i hrvatskom ćirilicom

Opis istraživanja: Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji između Staroslavenskoga instituta i Hrvatskoga državnog arhiva, sklopljenoga 11. prosinca 2017., Staroslavenski se institut obvezao u regestama obraditi neidentificirano i neopisano arhivsko gradivo Hrvatskoga državnog arhiva u fondovima koji su pisani glagoljicom i hrvatskom ćirilicom.

Istraživačko razdoblje: 2017. – 2022.

Voditelj: dr. sc. Ivan Botica

Suradnik: mr. sc. Ladislav Dobrica (Hrvatski državni arhiv)