Glagoljski zbornici

Istaknuto mjesto u povijesti glagoljske knjige svakako zauzimaju glagoljski rukopisni zbornici. U njima su sačuvani brojni apokrifni, hagiografski, teološki i poučni tekstovi, mirakuli, propovijedi, legende, vizije, egzempli, pjesme, prikazanja, recepti, enciklopedije općeg znanja i sl., te ih s pravom nazivamo antologijama hrvatske srednjovjekovne književnosti. Riječ je o djelima koja su imala zapaženu ulogu u oblikovanju društvenih i moralnih vrijednosti, a koja su u hrvatsku književnost stigla s europskoga Istoka i Zapada, iz bizantsko-slavenske, češke, latinske, talijanske i još nekoliko zapadnoeuropskih nacionalnih književnosti. Glagoljski neliturgijski zbornici pisani su mješavinom crkvenoslavenskoga i čakavskoga književnog jezika.

Glagoljski zbornici bili su namijenjeni teološkom obrazovanju svećeničkoga pomlatka kao i pouci duhovnicima u samostanima. O tome između ostalog svjedoče tekstovi teološko-didaktičnog, katehetskog i praktičnog sadržaja koji su svećenstvu služili kao udžbenici i kao podsjetnici potrebni za obavljanje raznih svećeničkih dužnosti.  Kompilacije enciklopedijskoga sadržaja pružale su mogućnost da se usvoje tadašnja osnovna znanja iz biologije, zemljopisa, kozmografije, minerologije i sl (LucidarFiziologBesjede triju svetitetlja).

Slika 1. Petrisov zbornik, početak Lucidara, 196v

Isto tako glagoljski zbornici koristili su se kao pomagala u svećeničkom svakodnevnom radu, a pogotovo u pripremanju propovijedi. Većina propovijedi zapisanih u brojnim glagoljskim rukopisima, nastala je po uzoru na zbirke propovijedi istaknutih autora europske popularne religiozne književnosti, uglavnom onih koje je krasio jednostavan stil te kojima su bile obuhvaćene sve važne teme kršćanskoga morala (tumačenje grijeha, podučavanje o blagdanima, opisi života odabranih svetaca).  Navedimo samo Blagdanar popa Andrije iz 1506., četiri rukopisa Disipula: Disipul A iz sredine 16. st., Disipul B iz 1558., Disipul C iz 1541., Disipul D iz 1600.; Korizmenjak iz Oporta s kraja 15. st.; korizmenjak u Kolunićevu zborniku iz 1486. i Greblovu kvarezimalu iz 1498. i dr.

Slika. 2 Greblov Kvarezimal, NSK

Glagoljski zbornici sadrže brojne tekstove koji pripadaju srednjovjekovnoj književnoj lektiri: svetačke legende, apokrife, mirakule, prenja, prikazanja, pjesme, srednjovjekovne romane i dr. Upravo ih je stoga Eduard Hercigonja nazvao „jednom od središnjih pojava hrvatskoglagoljske srednjovjekovne knjige“. Omiljena štiva hrvatskoga srednjovjekovlja bile su legende o životima, djelima i mučeničkoj smrti prvih Kristovih sljedbenika, apostola, pustinjaka i mučenika; zatim starozavjetni i novozavjetni apokrifi; Marijini mirakuli koji su čitatelje uvodili između ostalog u ipak bliži srednjovjekovni svijet vitezova, redovnika i redovnica. Kroz te i druge tekstove tadašnji se čitatelj upoznavao s raznim pojmovima: tematikom smrti, dalekim zemljama u koje su odlazili apostoli, čudesnim događajima, ali i uputama o izbjegavanju grijeha i zadovoljstava koji vode u grijeh.

Slika 3. Mirakul o tatu (Ebbo), Ivančićev zbornik iz 14/15. st.
(Arhiv Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb)

Većina sačuvanih glagoljskih zbornika potječe iz radoblja od druge polovice od 14. do 18. stoljeća. To su redom: Ivančićev zbornik (14./15.st.), Vinodolski zbornik (15. st.), Petrisov zbornik (1468.), Žgombićev zbornik (16. st.), Grškovićev zbornik (16. st.), Fatevićev zbornik (1617.), Grdovićev zbornik (18. st.). Upravo se u ovom razdoblju glagoljska književnost sve više otvara prema zapadnoeuropskim uzorima, no sve do 17. stoljeća paralelno se i dalje prepisuju tekstovi iz starijega ćirilometodskoga razdoblja.

Iz starijeg razdoblja sačuvani su nažalost samo fragmenti koje svjedoče o ranijem postojanju opsežnijih neliturgijskih glagoljskih zbornika. Najopsežniji su Pazinski fragmenti s početka 14. st. koji sadrže Legendu o sv. EustahijuLegendu o Drvetu Križa, dio Apokrifa o Bogorodičinoj smrti, dio Nikodemova evanđelja, dio Mučenja sv. Jakova Perzijanca, dio Pasije sv. Anastazije i dio apokrifa Djela Andrije i Mateja u gradu ljudoždera. Pretpostavlja se da su Pazinski fragmenti ostaci nekadašnjeg zbornika “različite apokrifno-legendarne građe srednjega vijeka” (Štefanić 1969: 50) ili pak ostatci nekadašnjeg legendarija (Petrović), tj. cjelovite zbirke hagiogeafskih životpisa. Iz 13. stoljeća potječu primjerice Krčki fragmenti pasionala koji sadrže Mučenje 40 sebastenskih mučenikaMučenje sv. Jurja“Periodi” sv. Ivana apostola i odlomak govora o smrti; zatim nekoliko framenata homilija i apokrifnih djela i sl.

Slika 4. Pazinski fragmenti, Odlomak Nikodemova evanđelja, Fragment A, ab

Andrea Radošević